Hubro företagssimulering

Hubro företagssimulering är ett webbaserat spel för gymnasiets kurser i företagsekonomi, entreprenörskap, produktionskunskap med flera.

Eleverna tävlar mot varandra när de i grupp driver ett virtuellt företag. Hubro företagssimulering ger eleverna möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper genom praktisk tillämpning.

En simulering kan genomföras under en dag eller fördelas över flera veckor.

_77A2727

Simuleringen ger eleverna praktisk övning på bland annat:

Metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning och planering i form av budgetering och kalkylering

Bokföring, bokslut och enkel räkenskapsanalys

Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar

Digitala läromedel som engagerar!

Prova gratis

Vi gjorde nyligen en utvärdering av 70 elever som testat företagssimulering för att ta reda på hur eleverna upplevde simuleringen och hur deras kunskaper utvecklades.

Bland resultaten såg vi följande:
Engagerande 93.1 %
Kul 96.6 %
Lärorikt 89.7 %
Relevant för kursplanen 93.1 %
Bättre än traditionella övningar 100 %

-”Ett väldigt roligt sätt att få praktisera företagsekonomi och bra variation till traditionell undervisning.”
Elev vid ProCivitas Gymnasium

_77A2707

Helena Connée, lärare i företagsekonomi vid ProCivitas Gymnasium, som genomförde en pilotsimulering sa efteråt:

-”Vi kan nu använda upplevelsen med simuleringen
för att arbeta vidare med begreppen. Vi har fått en
gemensam referensram för inlärning”.

-”Simuleringen innebär en ny dimension av lärandet.
Man får ett helhetsperspektiv på ett nytt sätt,
seriöst fast lättsamt.”

Efter simuleringen ökade andelen elever som ansåg att kursen hjälpt dem att förstå hur ekonomisk teori kan omsättas i praktiken från 64 % till 91 %.

_77A2987

Gratis demonstration

Hubro företagssimulering finns på svenska, engelska och norska. Kontakta Patrik Zackrisson för en demonstration eller mer information.
E-post: patrik.zackrisson@lararsidan.se
Telefon: 073-800 2731


Läs mer om Hubro företagssimulering på tillverkarens hemsida!

_77A2875