Lärarsidan börjar där andra slutar.

Det gäller att prata! Med varandra och med andra. Kommunikation är starten till många intressanta möten.

Ämnet engelska erbjuder en stor möjlighet att utgå ifrån elevernas intressen. I dagens globaliserade samhälle är kunskaper i engelska viktigt både i vardagen och i yrkeslivet. Elever ska få utveckla sina kunskaper och färdigheter i ämnet så att de kan, vill och vågar använda språket på olika sätt och i olika sammanhang.

Som aktiv engelsklärare vet jag att variation är nyckeln för att kunna möta olika elevgruppers behov.

Som redaktör för ämnet engelska och som aktiv engelsklärare för elever från gymnasieskolans yrkesprogram till vuxna elever inom komvux vet jag att kursen Engelska 5 har en stor spännvidd och att undervisning och uppgifter därför behöver ha stor variation för att möta elevgruppens behov. Som redaktör har strävan därför varit att erbjuda bredd och uppgifter av varierande svårighetsgrad, som alla tydligt följer kunskapskraven för kursen. Lärarhandledningarna erbjuder dessutom möjlighet till anpassning av uppgifter så att de motsvarar behoven i din undervisningsgrupp.

Maria Olsén

engelska

Materialet på Lärarsidan går i en svårighetsgrad från grönt till svart, där gröna övningar är bra övningar att starta upp ett ämnesområde med och kräver inga förkunskaper av eleverna.

Vi har delat upp våra övningar och uppgifter utifrån karaktären på övningen eller uppgiften. Du finner ikoner som visar dig vägen till mindre övningar, omfattande uppgifter och examinationer, PowerPoint-presentationer, faktatexter och artiklar, skönlitterära textutdrag, rollspel och interaktiva övningar samt film och media.

Kursinnehåll Engelska 5

Engelska 5
    • – Grammar
    • – Listening
    • – Reading
    • – Speaking
    • – Writing
    • – Vocabulary
    • – Realia
    • – Strategies
    • – Tematiskt upplägg
 
prova-på-gratis