Lärarsidan börjar där andra slutar.

Varför väntar så många med frågorna till sist? Undervisningen blir mer levande, engagerande och självgående om man börjar där andra slutar: med just frågeställningarna. Med lätta övningar möter du dina elever i sin vardag, för att sedan utmana i de svårare uppgifterna. Resultatet blir engagerade elever med en ökad förståelse för den historiska bakgrunden till dagens samhälle.

”Som aktiv historielärare och redaktör för historieämnet på Lärarsidan funderar jag ständigt över frågorna ”hur?” och ”varför?”.

Alla elever behöver en allmänbildning i ämnet, för att se och förstå förändringar i vår egen tid utifrån ett historiskt perspektiv och alla elever behöver träna sitt kritiska förhållningssätt. Jag vill att vi lockar in eleverna i detta fantastiska ämne, intresserar oss för individen och när vi har deras förtroende, öppnar upp olika dörrar till det förflutna och sätter olika redskap i deras händer för att bättre hantera sina egna liv.

Ulrika Assarehn

historia

Kursinnehåll Historia

Hisoria 1a
 • − Antiken och medeltiden
 • − 1500-1700
 • − 1700-1800
 • − 1800-1900
 • − 1900-1989
 • − Världen efter 1989
 • − Källkritik
 • − Historiebruk
 • − Skapa en egen uppgift
 • − Skolverkets styrdokument
Historia 1a 2
 • − Källmaterial
 • − Historiemedvetenhet
 • − Historiebruk
 • − Fördjupning
 • − Skapa en egen uppgift
 • − Skolverkets styrdokument
Historia 1b
 • − Antiken och medeltiden
 • − 1500-1800
 • − 1800-1900
 • − 1900-1989
 • − Världen efter 1989
 • − Historiemedvetenhet
 • − Källkritik och Källmaterial
 • − Historiebruk
 • − Historiska perspektiv
 • − Skapa en egen uppgift
 • − Förslag på Lektionsplaneringar
 • − Skolverkets styrdokument
Historia 2a
 • − Fördjupning
 • − Historiebruk
 • − Historiska begrepp och förklaringsmodeller
 • − Historiskt källmaterial
 • − Skapa en egen uppgift
 • − Skolverkets styrdokument
Historia 2b
  • − Fördjupning
  • − Historiebruk
  • − Historiska begrepp och förklaringsmodeller
  • − Historiskt källmaterial
  • − Konst och kulturbegrepp
  • − Skapa en egen uppgift
  • − Skolverkets styrdokument

  prova-på-gratis