Matematikvideo gör det enklare.

Vi lever i en visuell tid. Dina elever söker numera information i YouTube-klipp. Korta, koncentrerade och gärna lättsamma och underhållande. Matematikvideo är uppbyggt på ett liknande sätt. Ett modernt pedagogiskt verktyg för förberedelse, repetition eller som alternativ till tid- och resurskrävande extraundervisning. Matematikvideo omfattar hela högstadiet och gymnasiets kurser i matematik 1-5.

375 onlinelektioner med video

Förberedelser för eleverna inför lektioner. Repetera inför provet när man vill och så ofta man behöver. Ta igen missade lektioner.

Självrättande övningar

Möjlighet för elever att öva. Alla uppgifter är självrättande och innehåller också tips och förklaringar. Eleven får återkoppling på vad som gick bra och vad de behöver träna mer på.

annonsbild

Flippa klassrummet

Ge eleverna Matematikvideo som läxa inför lektionen. Då får du mer tid till fördjupade genomgångar under själva lektionen.

Följ elevernas utveckling med lektionsrapporten

Verktyget ger dig hela tiden detaljerad information om vilka elever som sett videolektionen samt deras testresultat. Du kan enkelt se vad klassen behöver repetera och vilka enskilda elever som behöver extra hjälp.

lektionsrapport

Vill du veta mer om Matematikvideo

Är du lärare så får du testa gratis tillsammans med dina elever. Kontakta oss på, info@lararsidan.se eller ring direkt till Patrik Zackrisson, 073-800 7231.

Se en kort film om Matematikvideo

prova-på-gratis