Lärarsidan börjar där andra slutar.

Att lyfta frågor som både är viktiga för min egen självinsikt men också utifrån ett större samhällsperspektiv hör religionsämnet till.

Under religionsämnet har vi samlat över 150 övningar, värdegrundsövningar och rollspel, uppgifter, faktatexter med tillhörande självrättande test, artiklar samt diskussionsfrågor till filmer som kan användas i ämnet. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över och utgå från sina egna liv och få en ökad förståelse för olika trosföreställningar och förhållningssätt.

 

”Som aktiv religionslärare och redaktör för religionsämnet på Lärarsidan vill jag utmana elever att nyansera sin bild av religiös tillhörighet”

Religionskunskap är i allra högsta grad ett samhällsfostrande ämne och för mig blir det utifrån detta viktigt att utgå ifrån elevernas värld, att bygga upp ett förtroendekapital för att sedan våga utmana dem i undervisningen. Från lättsamma övningar till uppgifter som kräver kritisk prövande, får eleverna en förståelse för både likheter såväl som olikheter inom och mellan olika religioner.

Målet är att få en nyanserad bild av vad religiös tillhörighet kan innebära. Dessutom kan man genom att lära om olika religioner få möjlighet att uttrycka och ompröva sin egen världssyn. Sist men  inte minst erbjuder våra övningar och uppgifter i etik möjlighet till en god portion självreflektion.

Ulrika Assarehn

religion

Materialet på Lärarsidan går i en svårighetsgrad från grönt till svart, där gröna övningar är bra övningar att starta upp ett ämnesområde med och kräver inga förkunskaper av eleverna.

Vi har delat upp våra övningar och uppgifter utifrån karaktären på övningen eller uppgiften. Du finner ikoner som visar dig vägen till mindre övningar, omfattande uppgifter och examinationer, PowerPoint-presentationer, faktatexter och artiklar, skönlitterära textutdrag, rollspel och interaktiva övningar samt film och media.

 

Kursinnehåll Religionskunskap

Religonskunskap 1
  • − Vad är religion?
  • − Etik
  • − Hinduism
  • − Buddhism
  • − Judendom
  • − Kristendom
  • − Islam
  • − Jämförelse mellan religioner
  • − Livsåskådning
  • − Texttolkning
  • − Människor och tro
  • − Vetenskap och religion
  • − Fördjupning
  • − Skolverkets styrdokument

 
prova-på-gratis