Vägar in till kunskap och förståelse

Under ämnet samhällskunskap har vi samlat över 200 olika uppgifter som ger dig som lärare möjlighet att varierar din undervisning och anpassa den efter dina elevers kunskapsnivå och intresse. Vi har fokuserat på att eleverna ska lära sig att kunna tolka och analysera olika förutsättningar och livsvillkor för människor i olika delar av samhället och omvärlden. Att använda aktuella händelser och att försöka sammanlänka elevens egen livssituation med samhällsfrågor tror vi är vägar in till kunskap och förståelse.

”Som redaktör för ämnet samhällskunskap är min målsättning att erbjuda material som kan kopplas till elevernas eget liv för att ge ökad medborgarkompetens men också att utmana eleverna att utveckla sitt vetenskapliga förhållningssätt och arbeta med komplexa samhällsfrågor”

Det är viktigt att vi lär våra elever att ha ett kritiskt förhållningssätt till informationsflödet som de utsätts för och att de lär sig att se händelser och fenomen från flera perspektiv för kunna göra tolkningar och dra välgrundade slutsatser. Undervisningen i samhällskunskap ska vara aktuell och fånga elevernas intresse, vi ska utmana dem och bygga upp deras självförtroende så att de aktivt kan delta i samhällslivet med ett källkritiskt och nyanserat angreppssätt.

Susanne Alkbrand

mattematik

Kursinnehåll Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1
 • − Demokrati och rättigheter
 • − Sveriges styrelseskick
 • − EU och internationellt samarbete
 • − Källkritik och medierna
 • − Arbetsmarknaden, privatekonomi och juridik
 • − Individer/Grupper: Genus, kultur och fördomar
 • − Individer/Grupper: Sociala frågor och rättssamhälle
Samhällskunskap 1a2
 • − Åsikter och värderingar
 • − Nationalekonomi
 • − Källkritik, massmedia och informationsteknik
 • − Metod och vetenskapligt arbete
 • − Fördjupning
Samhällskunskap 1b
 • − Demokrati och mänskliga rättigheter
 • − Åsikter och värderingar
 • − Sveriges styrelseskick
 • − EU och internationella relationer
 • − Källkritik, massmedia och informationsteknik
 • − Individer och grupper i samhället
 • − Privatekonomi, juridik och arbetsmarknaden
 • − Nationalekonomi
 • − Metod och vetenskapligt arbete
Samhällskunskap 2
  • − Nationalekonomi
  • − Metod: Vetenskapligt arbete och artiklar
  • − Fördjupning: Värdegrund och rättigheter
  • − Fördjupning: Genus, kultur och fördomar
  • − Fördjupning: Media, åsikter och propaganda
  • − Fördjupning: Sociala frågor
  • − Fördjupning: Politik och ideologi
  • − Fördjupning: Internationellt

  prova-på-gratis