Lärarsidan börjar där andra slutar.

Vi vill att eleverna ska få möjlighet att diskutera, reflektera, läsa och skriva om ämnen som vidgar elevernas perspektiv och ger dem ökad förståelse för olika människors liv och erfarenheter.

Under svenskämnet har vi samlat över 200 olika faktatexter, noveller, övningar, uppgifter, rollspel, material till filmer med mera. Det är få ämnen i gymnasieskolan som vi kan anpassa så mycket efter elevernas intresse som svenskämnet.  Genom att använda Lärarsidans bredd på uppgifter, övningar och texter kan du som lärare fånga dina elevers intresse och välja inspirerande ingångar.

 

”Språket är allt och det är genom språket vi tänker, formar vår värld, visar våra
känslor och uttrycker våra tankar. Alla våra elever har rätt till ett rikt språk!

Som redaktör för svenskämnet på Lärarsidan är min målsättningen att erbjuda en variation av material inom svenskämnet som fångar och utmanar eleverna och som ger dem möjlighet att utveckla sitt eget språk.  Vi vet att elever är nyfikna, de undrar och de ifrågasätter – detta måste bejakas genom att skapa undervisning som låter eleverna få utveckla sitt eget tänkande, få dem att tänka i nya och utmanande banor, få dem att nå en djupare självinsikt i vem man själv är och hur andra människors liv kan se ut.”

Susanne Alkbrand

samhällskunskap

Kursinnehåll Svenska

Svenska 1
 • − Språkriktighet och språklig variation
 • − Skriva: sakprosa och skönlitterär prosa
 • − Referat och vetenskaplig text
 • − Argumentation: skriftlig och muntlig
 • − Muntlig framställning
 • − Litteraturhistoria: tidigare epoker
 • − Litteraturhistoria: senare epoker
 • − Film - Bild - Drama
 • − Tematiskt upplägg
 • − Skolverkets styrdokument
Svenska 2
 • − Muntlig framställning
 • − Olika textgenrer och skrivuppgifter
 • − Argumentation: skriftlig och muntlig
 • − Källkritik och vetenskaplig metod
 • − Litteraturhistoria: tidigare epoker
 • − Litteraturhistoria: senare epoker
 • − Film - Bild - Drama
 • − Svenska språket och språkförhållanden
 • − Tematiska upplägg
 • − Skolverkets styrdokument
Svenska 3
   • − Muntlig framställning
   • − Vetenskapligt skrivande
   • − Olika texttyper
   • − Litteraturhistoria: tidigare epoker
   • − Litteraturhistoria: senare epoker
   • − Film - Bild - Drama
   • − Svenska språket och språkförhållanden
   • − Tematiskt upplägg
   • − Skolverkets styrdokument

    prova-på-gratis