Framgång i undervisningen – del 7

Lärarsidan vill hjälpa till med framgång i undervisningen
Det har sagts många gånger och vi har sagt det förr men vi anser att det aldrig kan sägas för många gånger: det är du, läraren, som är den absolut viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas. Så här i sluttampen på läsåret vill vi hylla och lyfta alla lärare som gör ett fantastiskt jobb!

Lärarsidan är din kollega!
Vi tror verkligen på läraren men även den duktigaste läraren kan behöva stöd och inspiration för att kunna fånga elevernas intresse, variera undervisningen, förklara kunskapskraven och tydligt visa vägen mot målet.

Vi har i en serie blogginlägg gått igenom de faktorer som vi anser ger framgång i undervisningen och som finns sammanställda i Skolinspektionens rapport med samma namn. Med Lärarsidan i din arbetsvardag får du allt serverat på en silverbricka.

Framgång i undervisningen – del 1
Framgång i undervisningen – del 2
Framgång i undervisningen – del 3
Framgång i undervisningen – del 4
Framgång i undervisningen – del 5
Framgång i undervisningen – del 6

Läs mer: Skolinspektionens sammanfattning

silverbricka

Lärandefilosofin är hjärtat i Lärarsidan

När Susanne och Ulrika grundade Lärarsidan var det huvudsakliga syftet att skapa meningsfullt och kvalitetssäkrat innehåll till gagn för både lärare och elever. I en digital miljö valde de därför att skapa en lärandeoas som bygger på kärnvärdena variation, förståelse och noggrannhet.

-Forskning och beprövad erfarenhet visar att bäst resultat skapas när vi som lärare lyckas fånga elevernas uppmärksamhet genom att både föra och följa dem på kunskapsinhämtningens resa. Nyckeln till detta är variation, olika former av uppdrag, gärna med interaktiva inslag där det eleven gör skapar mening och förståelse. Både för eleven själv men också för omgivningen. Därför består Lärarsidan innehållsmässigt av variationsrika rollspel, diskussionsövningar, interaktiva övningar. Målet är att på så sätt locka in eleverna i aktuellt ämnesområde, att väcka självmotivationen för ett vidare utforskande. Det vi ser då är att de mer utmanande uppgifterna som kräver uthållighet, koncentration och fördjupning, efterfrågas baserat på elevernas egna, intresse säger Susanne.

Att förstå vart är vi på väg, varför gör vi det här, vad syftet är genom att vi lärare är tydliga och
transparenta är också avgörande för elevens motivation om att gå vidare, fortsätter Ulrika.

-Därför har vi på Lärarsidan alltid centralt innehåll kopplat till uppgifterna – med bedömningsmatriser. Att som lärare kunna svara på vad och varför är avgörande för att driva processen framåt. Det ett naturligt inslag i allt vi gör på Lärarsidan. Som lärare får du helt enkelt hjälp med att planera undervisningen och kvalitetssäkra. Lärarsidan blir som en extra kollega som faktiskt hjälper till att hålla fokus på syftet. Det finns ett fantastiskt utbud på nätet. Men det tar tid för läraren att göra om det till undervisningsmaterial och koppla det till kurser och centralt innehåll, förmågor och kunskapskrav. Där har vi gjort
det jobbet åt läraren och för eleverna.

Lärarsidans redaktörer är lärare som jobbar i skolor runtom i Sverige, parallellt producerar de material för Lärarsidan.

-Det finns både en bredd och ett djup hos redaktörerna och vilka program de undervisar inom. Något som är oerhört viktigt med tanke på ledordet variation.

Vinsterna för eleverna är många och uppskattade

Parallellt med tillgängligheten är både form och innehåll mer stimulerande. Som elev har du alltid din telefon, din dator eller padda med dig. Det är ju så vi alla lever idag. Hela världens information finns tillgänglig i byxfickan. En tryckt lärobok där informationen ganska snabbt blir utdaterad är idag ett mindre intressant alternativ.

Eftersom vi lever i en digital värld ställs också krav på oss människor att förhålla oss till all
information som vi får via olika kanaler. Därför har vi satsat en hel del på Lärarsidan med uppgifter och övningar där man får träna sin källkritiska förmåga och att kunna använda den information som finns på nätet på ett smart sätt. Det räcker inte med att ge eleverna en dator och tro att det är en lösning. Vårt uppdrag är ju att ge eleverna verktygen för att kunna sovra och förstå den stora mängd information som finns att tillgå.

Länksystemet är otroligt smidigt på Lärarsidan – det gör det lätt att dela uppgifter med eleverna och på så sätt samtidigt individanpassa lärandet för eleven. Via e-post, lärplattform eller sociala medier, kan du som lärare lägga ut material och individuella planeringar till eleverna. Den här möjligheten reducerar inte på något sätt vikten av möten irl och att ha en god relation till eleverna. Ett digitalt verktyg åstadkommer inte på egen hand den berättelse vi tillsammans skapar i lärandesituationen. Men när vi som lärare tar hjälp av och förstärker möjligheterna till lärande digitalt, har både eleverna och vi ännu större möjligheter att nå goda resultat. Vårt absoluta fokus är att bistå läraren och förenkla vardagen i form av en digital resurs som möjliggör just variation, tydlighet och noggrannhet.

Ulrika

Framgång i undervisningen – del 6

Dags att sätta betyg!
Nu börjar det bli dags att sammanställa betygsunderlagen och göra en summativ bedömning som leder till ett slutbetyg. Förhoppningsvis har eleverna under läsåret fått möjlighet att öva, öva, öva och ni har jobbat med formativ bedömning, där eleverna ges möjlighet att se sina utvecklingsområden.

Lärarsidan anser att genomskinlighet är otroligt viktigt!
Med genomskinlighet menar vi att vi lärare måste vara tydliga med vilka förväntningar vi har och de krav vi ställer på våra elever (kunskapskraven måste tydliggöras) samt att visa eleverna var man befinner sig i kursen och var man är på väg.

Varje övning och uppgift på Lärarsidan är kopplade till de centrala innehållet som behandlas. Bedömningsmatriser som konkretiserar målen för eleverna finns till de större examinerande uppgifterna. Det är också en självklarhet för oss att eleverna ska kunna se den pedagogiska tanken och i den finns det alltid ett förslag på progression.

Det finns mycket att läsa om formativ bedömning och många bra Youtubeklipp, vi väljer denna illustrativa film om nyckelprocesser för formativ bedömning:

Framgång i undervisningen – del 1
Framgång i undervisningen – del 2
Framgång i undervisningen – del 3
Framgång i undervisningen – del 4
Framgång i undervisningen – del 5
Framgång i undervisningen – del 6

mål

Motivera dina ekonomielever med spelifiering

Möter du också ett visst motstånd hos eleverna när det är dags att börja plugga och repetera inför en uppgift eller ett prov? Vår erfarenhet är att motivationen inte alltid infinner sig på beställning. Som lärare försöker vi naturligtvis på alla sätt att hitta vägar som hjälper eleverna att se det meningsfulla i att kunna något på djupet. Ofta med fokus på framtiden, att kunskapen kommer att vara användbar längre fram i livet. Trots att vi vet att detta inte är ett argument som får unga att hoppa av glädje och engagemang, har vi ändå en tendens att fortsätta “motivera” i samma hjulspår. Varför? Ja, sannolikt för att vi många gånger inte ser eller har kunskap om alternativ. Många gånger beror det nog också på att vi inte byter plats med den lärande…

Forskning visar att spelifieringsinslag, det vill säga den struktur spel och spelande är konstruerat utifrån, höjer motivationen avsevärt vid inlärning. Det handlar inte om att spela spel – utan att utforma lärandet spelbaserat. På så sätt känner eleverna igen lärmiljön från andra sammanhang där motivationen är hög och tiden bara susar förbi, utan tröskel. Exempel på detta är sociala medier och onlinespel där våra ungas sociala liv pågår i stor utsträckning.

Det är här vi ser enorma möjligheter i att skapa liknande miljöer i skolan!

Simuleringar i olika ämnen är en enorm tillgång för att väcka nyfikenheten och viljan att skapa resultat ur elevernas perspektiv. När vi genomförde en första simulering i företagsekonomi i Hubro fick vi ett oerhört bra resultat. Eleverna arbetade fullt fokuserade under hela dagen. De blev mer angelägna om att utveckla sitt lärande och processen till resultatet blev tydligare för dem. Vi upplevde och fick bekräftat genom utvärderingarna att eleverna både vill lära mer om ämnet och fortsätta arbeta med simuleringar, även inom andra områden.

Efter en första omgång i simulatorn startade spontana diskussioner bland elevgrupperna om hur man vinner över de andra eleverna. Detta innebar att de öppnade upp för olika ekonomiska teorier, ur strategisk synpunkt, eftersom det hjälper dem att fatta bra beslut som lönar sig i tävlingen. Vanliga frågor om raster exempelvis glömdes bort, det var fullt fokus på att ta sig vidare. Nyckeln till det? Lärande…

Vårt mål är att jobba tillsammans med eleverna, att väcka motivationen, engagemanget och viljan att lära för att få ut mesta möjliga av tiden med oss i skolan. Varför inte göra det på ett sätt som verkligen väcker drivet hos våra elever och lusten till nya kunskaper och lärande om sitt lärande?!

Kontakta oss för att få veta mer!

Digitala läromedel som engagerar!

Prova gratis

Framgång i undervisningen – del 5

Våga misslyckas!
För att lära sig nya saker och få en sann förtrogenhet med kunskapen gäller det att öva, öva, öva och när vi övar måste vi våga testa oss fram. Vi lärare har en viktig roll som ledare som kan visa att det är ok att misslyckas men att vi kan utvecklas och komma vidare OCH att det är genom de så kallade misslyckade försöken som vi ofta lär oss mest!

Studier visar att barn som får lära sig att misslyckanden är ett lärtillfälle får ett växande tankesätt (“growth mindset”) vilket visat sig vara direkt gynnsamt för inlärningen och barn med växande tankesätt (till skillnad från barn med låst tankesätt “fixed mindset”) når bättre resultat i slutändan.

Lärarsidan skiljer tydligt på övningar och uppgifter
Många av våra övningar är lustfulla, utmanande, spännande, roliga och ibland provokativa. Vi vill locka in eleverna i ett ämne och vi vill bidra till ett klassrumsklimat som uppmuntrar till delaktighet och som ger mod att våga testa sig fram. När eleverna har övat, övat och övat är det dags att gå vidare till de examinerande uppgifterna.

Framgång i undervisningen – del 1
Framgång i undervisningen – del 2
Framgång i undervisningen – del 3
Framgång i undervisningen – del 4
Framgång i undervisningen – del 5
Framgång i undervisningen – del 6

misslyckas

Nya möjligheter med vårt läromedel i samhällskunskap

Kärleken till ämnet är bränslet som för utvecklingen framåt

Samhällskunskap är en kurs på gymnasiet som verkligen är fyllt av möjligheter! I kursen Sh2 är ambitionerna högre gällande vetenskaplighet och användning av teori än i Sh1b och ramarna är något friare. Därmed ökar möjligheten att släppa in eleverna i planeringen och djupdyka i aktuella händelser som formar vår värld – och det är precis det samhällsämnet handlar om, eller hur!

-Det viktigaste med undervisning är att få eleverna att tänka kritiskt och självständigt om samhället de lever i och världen i stort. När eleverna besitter verktyg för att koppla samman förhållanden vi berör i nationalekonomi med aktuella händelser och det mynnar ut i förmågan att formulera en egen tydlig ståndpunkt som övertygar. Ja, då känns det att vi som lärare bidrar till en bättre framtid menar Jonas Olofsson, lärare och redaktör till Sh2 på Lärarsidan.

Jonas beskriver inom nationalekonomi en ordning om hur saker och ting fungerar. Samtidigt som det är ett ämne präglat av politiska värderingar, både då det gäller verklighetsbeskrivning och hur olika mål ska vägas mot varandra.

-Nationalekonomi är en form av medborgarkunskap. Idag handlar så mycket om ekonomi – både på den nationella och internationella arenan. Något som bekräftas i varenda nyhetssändning. Att kunna sätta detta i relation till sig själv och sina egna val är oerhört viktigt och något vi har möjlighet att utforska inom ramen för kursen. Stora ekonomiska beslut väntar eleverna då de lämnar gymnasiet. Det är just den här komplexiteten – det lilla och det stora i nationalekonomiska resonemang som gör det till en så intressant del att utforska i kursen.

När förståelsen för ämnet gör skillnad och skapar nytta i praktiken för eleverna tycker de att nationalekonomi är roligt och intressant. Uppgifterna i kursen på Lärarsidan utmanar dem att diskutera, förhandla och lösa problem tillsammans – med nationalekonomin som ram. En sådan miljö underlättar lärandet. De kommunikativa lärarhandledningar till varje uppgift väcker engagemanget och viljan att utveckla kunskapsområdet, också som lärare.

-Många gånger råder en allmän uppfattning om att ungdomar saknar engagemang i samtidsfrågor. Tvärtom är min erfarenhet att många elever tycker om att diskutera politiska frågor men saknar en mötesplats med beslutsfattare. Diskussionerna vi för inom kursen blir också extra givande efter studierna i nationalekonomi, eftersom de flesta politiska frågor i slutändan handlar om kronor och ören, säger Jonas med stort engagemang och avslutar i möjlighetstänkets fotspår.

-Kursen ger också möjlighet till en större samhällsvetenskaplig undersökning som grundas på egenproducerat källmaterial. Det är naturligtvis intressant att se elevernas egentliga intressen när de fritt får välja ett samhällsvetenskapligt problem att undersöka. När eleverna går ut och undersöker verkligheten är oddsen goda för att intressant läsning väntar. Därför ser vi till att verkligen möjliggöra detta i kursen. Att skapa mening åt båda håll väcker motivation och genererar engagemang.

_77A3023

Framgång i undervisningen – del 4

Variation av undervisningsmetoder
Efter flera år som gymnasielärare vet vi att alla elever som får variation i undervisningen uppskattar det. De flesta oavsett preferens av metod stimuleras helt enkelt av en variation i undervisningen. Elever behöver träna kunskaper i olika sammanhang för att få förtrogenhet med kunskapsområdet.

Vad säger forskningen? “Lärare som kan leda och genomföra en variation av undervisningsmetoder, alternativa ansatser och förklaringar av innehållet och som använder varierat undervisningsmaterial och utmanande uppgifter ger bättre förutsättningar för elevernas lärande och stimulerar elevernas lust att lära.” enligt Charlotte Johansson, fil. dr i rapporten Framgång i undervisning.

Läraren är proffset – Lärarsidan hjälper till!
Vi tror att det är väldigt viktigt att locka in eleverna i olika ämnen och därför blir det en utmaning för läraren att kunna koppla undervisningen till elevernas erfarenheter och göra eleven delaktig i undervisningen. Både lärarens ämneskompetens och didaktiska färdigheter är viktiga. Med Lärarsidans variation av övningar, uppgifter, underlag för föreläsningar, rollspel med mera hjälper vi läraren att locka in eleverna i kunskapen och att variera sin undervisning.

Framgång i undervisningen – del 1
Framgång i undervisningen – del 2
Framgång i undervisningen – del 3
Framgång i undervisningen – del 4
Framgång i undervisningen – del 5

variation

Framgång i undervisningen – del 3

Grundläggande är att vi tror att elever kan lyckas!
Vi träffar så många fantastiska lärare och vi har själv flera år i yrket. Vi vet att de flesta och de bästa lärarna verkligen bryr som om sina elever. Kanske är den viktigaste förutsättningen för att lyckas med undervisningen just den att bygga upp ett förtroendekapital och genuint visa att vi bryr oss!

Lärarsidan hjälper dig att möta eleverna!
Vi tror på läraren och att lärare har en grundläggande tilltro till sina elever. Att börja med lättsamma övningar som ligger nära elevernas verklighet och utifrån dessa bygga vidare och fördjupa sig i olika ämnen är något vi starkt tror på. Därför finns det flera övningar som du kan använda för att locka in eleverna i kunskapens fantastiska värld. Börja aldrig ett ämnesområde med en torr föreläsning, fånga eleverna först!

Det handlar ju egentligen om att hjälpa eleverna till ett “Growth Mindset” även om de själva ännu inte är där.

Framgång i undervisningen – del 1
Framgång i undervisningen – del 2
Framgång i undervisningen – del 3
Framgång i undervisningen – del 4
Framgång i undervisningen – del 5

förväntningar

Framgång i undervisningen – del 2

Tydlighet i undervisningen
Vilket är målet med undervisningen, var är vi på väg? Gläd dig åt varje elev som frågar efter syftet med det som ni gör på lektionen! Elever som frågar efter syftet frågar efter hur hen kan motiveras att lära sig mer och du som lärare utmanas att konkretisera målen och metoderna som du utgår ifrån i din undervisning.

“Forskningen är samstämd om att ett kännetecken för god undervisning är att den har ett tydligt syfte, är välorganiserad och planerad. Läraren behöver kontinuerligt ange målen för lärandet och syften med olika aktiviteter samt strukturera innehållet i undervisningen på ett tydligt sätt.” enligt rapporten “Framgång i undervisningen” av Charlotte Johansson fil. dr.

Lärarsidan hjälper – ger tydlighet i undervisnigen!
För att hjälpa läraren med tydlighet i undervisningen har vi på Lärarsidan lagt mycket tid på att synliggöra den pedagogiska tanken såväl som det centrala innehållet. Varje uppgift har en pedagogisk tanke som beskriver både syfte och möjlig progression. Alla större, examinerande uppgifter har även en bedömningsmatris. Undervisning och bedömning av elever ska inte vara en hemlighet vi lärare måste erbjuda genomskinlighet och tydlighet i undervisningen.

Framgång i undervisningen – del 1
Framgång i undervisningen – del 2
Framgång i undervisningen – del 3
Framgång i undervisningen – del 4
Framgång i undervisningen – del 5

tro

Framgång i undervisningen – del 1

Läraren har en nyckelroll!
Det är glädjande att pedagogisk forskning lyfts och diskuteras livligt. Skolinspektionens sammanfattning av aktuell forskning, tar upp grundstenarna i en bra undervisning och det är just den grund vi från början har byggt upp Lärarsidan utifrån. All forskning visar att läraren har en nyckelroll, heja läraren!

Grundsynen är en tilltro till elevernas vilja och förmåga att lära!
Om vi inte har denna grundsyn har vi tagit på oss ett omöjligt uppdrag. Vi måste tro på att varje individ kan utvecklas och växa och att vi lärare är ett viktigt stöd. I lärarkompetensen ligger att utmana och sätta upp både stimulerande och realistiska mål.

Tydlighet i undervisningen
Undervisningen måste ha en klarhet och läraren bör tydligt kunna förklara syftet med dess innehåll. Det är också viktigt att läraren kan återkoppla regelbundet, att målet är tydligt och att det finns en genomgående röd tråd.

Variation
Som lärare ska man vara medveten om att vi lär oss på olika sätt och att de flesta oavsett preferens av metod stimuleras av en variation i undervisningen. Läraren ska kunna koppla undervisningen till elevernas erfarenheter och göra eleven delaktig i undervisningen. Både lärarens ämneskompetens och didaktiska färdigheter är viktiga.

Feedback som leder framåt
Formativ bedömning där feedback handlar om utvecklingsområden ger eleverna en bättre möjlighet att utvecklas och nå målen. Konstruktiv, uppgiftsorienterad och målinriktad feed back är det som lyfts fram i studien.

Mod att testa misslyckas och lära
Ett klassrumsklimat där man känner att man får testa och misslyckas är en god lärmiljö. Den gamla devisen att man lär av sina misstag håller i sig.

Läs mer: Skolinspektionens sammanfattning

Framgång i undervisningen – del 1
Framgång i undervisningen – del 2
Framgång i undervisningen – del 3
Framgång i undervisningen – del 4
Framgång i undervisningen – del 5

teachersontop