Nya möjligheter med vårt läromedel i samhällskunskap

Kärleken till ämnet är bränslet som för utvecklingen framåt

Samhällskunskap är en kurs på gymnasiet som verkligen är fyllt av möjligheter! I kursen Sh2 är ambitionerna högre gällande vetenskaplighet och användning av teori än i Sh1b och ramarna är något friare. Därmed ökar möjligheten att släppa in eleverna i planeringen och djupdyka i aktuella händelser som formar vår värld – och det är precis det samhällsämnet handlar om, eller hur!

-Det viktigaste med undervisning är att få eleverna att tänka kritiskt och självständigt om samhället de lever i och världen i stort. När eleverna besitter verktyg för att koppla samman förhållanden vi berör i nationalekonomi med aktuella händelser och det mynnar ut i förmågan att formulera en egen tydlig ståndpunkt som övertygar. Ja, då känns det att vi som lärare bidrar till en bättre framtid menar Jonas Olofsson, lärare och redaktör till Sh2 på Lärarsidan.

Jonas beskriver inom nationalekonomi en ordning om hur saker och ting fungerar. Samtidigt som det är ett ämne präglat av politiska värderingar, både då det gäller verklighetsbeskrivning och hur olika mål ska vägas mot varandra.

-Nationalekonomi är en form av medborgarkunskap. Idag handlar så mycket om ekonomi – både på den nationella och internationella arenan. Något som bekräftas i varenda nyhetssändning. Att kunna sätta detta i relation till sig själv och sina egna val är oerhört viktigt och något vi har möjlighet att utforska inom ramen för kursen. Stora ekonomiska beslut väntar eleverna då de lämnar gymnasiet. Det är just den här komplexiteten – det lilla och det stora i nationalekonomiska resonemang som gör det till en så intressant del att utforska i kursen.

När förståelsen för ämnet gör skillnad och skapar nytta i praktiken för eleverna tycker de att nationalekonomi är roligt och intressant. Uppgifterna i kursen på Lärarsidan utmanar dem att diskutera, förhandla och lösa problem tillsammans – med nationalekonomin som ram. En sådan miljö underlättar lärandet. De kommunikativa lärarhandledningar till varje uppgift väcker engagemanget och viljan att utveckla kunskapsområdet, också som lärare.

-Många gånger råder en allmän uppfattning om att ungdomar saknar engagemang i samtidsfrågor. Tvärtom är min erfarenhet att många elever tycker om att diskutera politiska frågor men saknar en mötesplats med beslutsfattare. Diskussionerna vi för inom kursen blir också extra givande efter studierna i nationalekonomi, eftersom de flesta politiska frågor i slutändan handlar om kronor och ören, säger Jonas med stort engagemang och avslutar i möjlighetstänkets fotspår.

-Kursen ger också möjlighet till en större samhällsvetenskaplig undersökning som grundas på egenproducerat källmaterial. Det är naturligtvis intressant att se elevernas egentliga intressen när de fritt får välja ett samhällsvetenskapligt problem att undersöka. När eleverna går ut och undersöker verkligheten är oddsen goda för att intressant läsning väntar. Därför ser vi till att verkligen möjliggöra detta i kursen. Att skapa mening åt båda håll väcker motivation och genererar engagemang.

_77A3023