Framgång i undervisningen – del 5

Våga misslyckas!
För att lära sig nya saker och få en sann förtrogenhet med kunskapen gäller det att öva, öva, öva och när vi övar måste vi våga testa oss fram. Vi lärare har en viktig roll som ledare som kan visa att det är ok att misslyckas men att vi kan utvecklas och komma vidare OCH att det är genom de så kallade misslyckade försöken som vi ofta lär oss mest!

Studier visar att barn som får lära sig att misslyckanden är ett lärtillfälle får ett växande tankesätt (“growth mindset”) vilket visat sig vara direkt gynnsamt för inlärningen och barn med växande tankesätt (till skillnad från barn med låst tankesätt “fixed mindset”) når bättre resultat i slutändan.

Lärarsidan skiljer tydligt på övningar och uppgifter
Många av våra övningar är lustfulla, utmanande, spännande, roliga och ibland provokativa. Vi vill locka in eleverna i ett ämne och vi vill bidra till ett klassrumsklimat som uppmuntrar till delaktighet och som ger mod att våga testa sig fram. När eleverna har övat, övat och övat är det dags att gå vidare till de examinerande uppgifterna.

Framgång i undervisningen – del 1
Framgång i undervisningen – del 2
Framgång i undervisningen – del 3
Framgång i undervisningen – del 4
Framgång i undervisningen – del 5
Framgång i undervisningen – del 6

misslyckas