Framgång i undervisningen – del 6

Dags att sätta betyg!
Nu börjar det bli dags att sammanställa betygsunderlagen och göra en summativ bedömning som leder till ett slutbetyg. Förhoppningsvis har eleverna under läsåret fått möjlighet att öva, öva, öva och ni har jobbat med formativ bedömning, där eleverna ges möjlighet att se sina utvecklingsområden.

Lärarsidan anser att genomskinlighet är otroligt viktigt!
Med genomskinlighet menar vi att vi lärare måste vara tydliga med vilka förväntningar vi har och de krav vi ställer på våra elever (kunskapskraven måste tydliggöras) samt att visa eleverna var man befinner sig i kursen och var man är på väg.

Varje övning och uppgift på Lärarsidan är kopplade till de centrala innehållet som behandlas. Bedömningsmatriser som konkretiserar målen för eleverna finns till de större examinerande uppgifterna. Det är också en självklarhet för oss att eleverna ska kunna se den pedagogiska tanken och i den finns det alltid ett förslag på progression.

Det finns mycket att läsa om formativ bedömning och många bra Youtubeklipp, vi väljer denna illustrativa film om nyckelprocesser för formativ bedömning:

Framgång i undervisningen – del 1
Framgång i undervisningen – del 2
Framgång i undervisningen – del 3
Framgång i undervisningen – del 4
Framgång i undervisningen – del 5
Framgång i undervisningen – del 6

mål