Cathrine Englund, Praktiska Gymnasiet

Vi intervjuar kontinuerligt användare av Lärarsidan, både för att efterhöra att det uppfyller förväntningarna men också för att få konstruktiva kommentarer kring hur vi kan utveckla Lärarsidan. Här är några synpunkter från en lärare i svenska som, får vi väl erkänna, är mycket positiv till Lärarsidan:

”Det jag uppskattar mest hos Lärarsidan är själva upplägget dvs den färdiga planeringen och allt finns med lärarhandledning. Det är ju klart, vi behöver inte uppfinna något! Lärarsidan är klockren vad gäller enkelheten i användningen och sparar mycket tid vilket innebär jag kan använda mera av min tid till eleverna och min lärarroll. Min förhoppning är att det ökar motivationen hos eleverna och eleverna når sina mål. För detta talar enkelheten i läromedlet. Jag är ”eld och lågor” över Lärarsidan och ser framemot utvecklingen av läromedlet så att det blir ännu bättre. ”

logopraktiska