Fånga elevernas intresse

Vad är det som gör eleverna engagerade, som fångar deras intresse för att arbeta vidare och tränga djupare. Mycket sällan är det ett kapitel i skolboken. Men när läraren kastar ut en krok, en intressant start eller en relevant ingång till arbetsområdet då väcker man lusten att lära mer.

Lärarsidan är full av krokar. En av våra favoritkrokar är Ungdomslagarna. Den går ut på att man lurar eleverna att det kommit nya lagar från riksdagen, som kraftigt begränsar ungdomars fri- och rättigheter. Eleverna reagerar med att känna sig kränkta, för att sedan ifrågasätta om det är på riktigt.

Det var på riktigt, i Tyskland 1935, om man byter ut ordet ungdomar mot judar i Nürnberglagarna, den anti-judiska lagstiftning som juridiskt och socialt skiljde judar från icke-judar i Tyskland.

Uppgiftsbaserat och grymt varierat

Varierad undervisning är något vi vurmar för. Vi tror att det är det enda sättet att nå alla elever i klassen, och har därför arbetat hårt för att våra uppgifter ska erbjuda en bredd och ett djup som gör dina lektioner heltäckande och tillgängliga för alla. (Även om du naturligtvis fortfarande kan anpassa uppgifterna själv.)

Variation i undervisning och examinationer är inte bara något som uttryckligen påtalas i GY11 – det är också något som motiverar och inspirerar eleverna enligt forskning.

“Lärare som kan leda och genomföra en variation av undervisningsmetoder, alternativa ansatser och förklaringar av innehållet och som använder varierat undervisningsmaterial och utmanande uppgifter ger bättre förutsättningar för elevernas lärande stimulerar elevernas lust att lära.” Citat från Skolinspektionens sammanställning av forskningsresultat – ”Framgång i undervisningen”

_77A2613