Lärandefilosofin är hjärtat i Lärarsidan

När Susanne och Ulrika grundade Lärarsidan var det huvudsakliga syftet att skapa meningsfullt och kvalitetssäkrat innehåll till gagn för både lärare och elever. I en digital miljö valde de därför att skapa en lärandeoas som bygger på kärnvärdena variation, förståelse och noggrannhet.

-Forskning och beprövad erfarenhet visar att bäst resultat skapas när vi som lärare lyckas fånga elevernas uppmärksamhet genom att både föra och följa dem på kunskapsinhämtningens resa. Nyckeln till detta är variation, olika former av uppdrag, gärna med interaktiva inslag där det eleven gör skapar mening och förståelse. Både för eleven själv men också för omgivningen. Därför består Lärarsidan innehållsmässigt av variationsrika rollspel, diskussionsövningar, interaktiva övningar. Målet är att på så sätt locka in eleverna i aktuellt ämnesområde, att väcka självmotivationen för ett vidare utforskande. Det vi ser då är att de mer utmanande uppgifterna som kräver uthållighet, koncentration och fördjupning, efterfrågas baserat på elevernas egna, intresse säger Susanne.

Att förstå vart är vi på väg, varför gör vi det här, vad syftet är genom att vi lärare är tydliga och
transparenta är också avgörande för elevens motivation om att gå vidare, fortsätter Ulrika.

-Därför har vi på Lärarsidan alltid centralt innehåll kopplat till uppgifterna – med bedömningsmatriser. Att som lärare kunna svara på vad och varför är avgörande för att driva processen framåt. Det ett naturligt inslag i allt vi gör på Lärarsidan. Som lärare får du helt enkelt hjälp med att planera undervisningen och kvalitetssäkra. Lärarsidan blir som en extra kollega som faktiskt hjälper till att hålla fokus på syftet. Det finns ett fantastiskt utbud på nätet. Men det tar tid för läraren att göra om det till undervisningsmaterial och koppla det till kurser och centralt innehåll, förmågor och kunskapskrav. Där har vi gjort
det jobbet åt läraren och för eleverna.

Lärarsidans redaktörer är lärare som jobbar i skolor runtom i Sverige, parallellt producerar de material för Lärarsidan.

-Det finns både en bredd och ett djup hos redaktörerna och vilka program de undervisar inom. Något som är oerhört viktigt med tanke på ledordet variation.

Vinsterna för eleverna är många och uppskattade

Parallellt med tillgängligheten är både form och innehåll mer stimulerande. Som elev har du alltid din telefon, din dator eller padda med dig. Det är ju så vi alla lever idag. Hela världens information finns tillgänglig i byxfickan. En tryckt lärobok där informationen ganska snabbt blir utdaterad är idag ett mindre intressant alternativ.

Eftersom vi lever i en digital värld ställs också krav på oss människor att förhålla oss till all
information som vi får via olika kanaler. Därför har vi satsat en hel del på Lärarsidan med uppgifter och övningar där man får träna sin källkritiska förmåga och att kunna använda den information som finns på nätet på ett smart sätt. Det räcker inte med att ge eleverna en dator och tro att det är en lösning. Vårt uppdrag är ju att ge eleverna verktygen för att kunna sovra och förstå den stora mängd information som finns att tillgå.

Länksystemet är otroligt smidigt på Lärarsidan – det gör det lätt att dela uppgifter med eleverna och på så sätt samtidigt individanpassa lärandet för eleven. Via e-post, lärplattform eller sociala medier, kan du som lärare lägga ut material och individuella planeringar till eleverna. Den här möjligheten reducerar inte på något sätt vikten av möten irl och att ha en god relation till eleverna. Ett digitalt verktyg åstadkommer inte på egen hand den berättelse vi tillsammans skapar i lärandesituationen. Men när vi som lärare tar hjälp av och förstärker möjligheterna till lärande digitalt, har både eleverna och vi ännu större möjligheter att nå goda resultat. Vårt absoluta fokus är att bistå läraren och förenkla vardagen i form av en digital resurs som möjliggör just variation, tydlighet och noggrannhet.

Ulrika