Framgång i undervisningen – del 7

Lärarsidan vill hjälpa till med framgång i undervisningen
Det har sagts många gånger och vi har sagt det förr men vi anser att det aldrig kan sägas för många gånger: det är du, läraren, som är den absolut viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas. Så här i sluttampen på läsåret vill vi hylla och lyfta alla lärare som gör ett fantastiskt jobb!

Lärarsidan är din kollega!
Vi tror verkligen på läraren men även den duktigaste läraren kan behöva stöd och inspiration för att kunna fånga elevernas intresse, variera undervisningen, förklara kunskapskraven och tydligt visa vägen mot målet.

Vi har i en serie blogginlägg gått igenom de faktorer som vi anser ger framgång i undervisningen och som finns sammanställda i Skolinspektionens rapport med samma namn. Med Lärarsidan i din arbetsvardag får du allt serverat på en silverbricka.

Framgång i undervisningen – del 1
Framgång i undervisningen – del 2
Framgång i undervisningen – del 3
Framgång i undervisningen – del 4
Framgång i undervisningen – del 5
Framgång i undervisningen – del 6

Läs mer: Skolinspektionens sammanfattning

silverbricka