Spara tid

På Lärarsidan finns hundratals övningar, rollspel, uppgifter, faktatexter med tillhörande självrättande test, artiklar samt diskussionsfrågor till filmer som kan användas i ämnet.

Här finns enkla övningar som inte kräver förkunskaper, men skapar en nyfikenhet hos eleverna. Här finns också större, examinerande uppgifter med färdiga bedömningsmatriser. Och allt där emellan som behövs för att bygga elevernas kunskaper i kursen, ett komplett läromedel.

Alla övningar har en tydlig beskrivning för eleverna, en lärarhandledning, en beskrivning av det pedagogiska syftet och koppling till centralt innehåll. Dessutom har många uppgifter har en bedömningsmatris.

Vi har delat upp våra övningar och uppgifter utifrån karaktären på övningen eller uppgiften. Du finner ikoner som visar dig vägen till mindre övningar, omfattande uppgifter och examinationer, PowerPoint-presentationer, faktatexter och artiklar, skönlitterära textutdrag, rollspel och interaktiva övningar samt film och media.

Materialet på Lärarsidan finns i tre svårighetsgrader, grönt, blått och rött, där gröna övningar är bra övningar att starta upp ett ämnesområde med och kräver inga förkunskaper av eleverna.

dator