Framgång i undervisningen – del 4

Variation av undervisningsmetoder
Efter flera år som gymnasielärare vet vi att alla elever som får variation i undervisningen uppskattar det. De flesta oavsett preferens av metod stimuleras helt enkelt av en variation i undervisningen. Elever behöver träna kunskaper i olika sammanhang för att få förtrogenhet med kunskapsområdet.

Vad säger forskningen? “Lärare som kan leda och genomföra en variation av undervisningsmetoder, alternativa ansatser och förklaringar av innehållet och som använder varierat undervisningsmaterial och utmanande uppgifter ger bättre förutsättningar för elevernas lärande och stimulerar elevernas lust att lära.” enligt Charlotte Johansson, fil. dr i rapporten Framgång i undervisning.

Läraren är proffset – Lärarsidan hjälper till!
Vi tror att det är väldigt viktigt att locka in eleverna i olika ämnen och därför blir det en utmaning för läraren att kunna koppla undervisningen till elevernas erfarenheter och göra eleven delaktig i undervisningen. Både lärarens ämneskompetens och didaktiska färdigheter är viktiga. Med Lärarsidans variation av övningar, uppgifter, underlag för föreläsningar, rollspel med mera hjälper vi läraren att locka in eleverna i kunskapen och att variera sin undervisning.

Framgång i undervisningen – del 1
Framgång i undervisningen – del 2
Framgång i undervisningen – del 3
Framgång i undervisningen – del 4
Framgång i undervisningen – del 5

variation