Framgång i undervisningen – del 3

Grundläggande är att vi tror att elever kan lyckas!
Vi träffar så många fantastiska lärare och vi har själv flera år i yrket. Vi vet att de flesta och de bästa lärarna verkligen bryr som om sina elever. Kanske är den viktigaste förutsättningen för att lyckas med undervisningen just den att bygga upp ett förtroendekapital och genuint visa att vi bryr oss!

Lärarsidan hjälper dig att möta eleverna!
Vi tror på läraren och att lärare har en grundläggande tilltro till sina elever. Att börja med lättsamma övningar som ligger nära elevernas verklighet och utifrån dessa bygga vidare och fördjupa sig i olika ämnen är något vi starkt tror på. Därför finns det flera övningar som du kan använda för att locka in eleverna i kunskapens fantastiska värld. Börja aldrig ett ämnesområde med en torr föreläsning, fånga eleverna först!

Det handlar ju egentligen om att hjälpa eleverna till ett “Growth Mindset” även om de själva ännu inte är där.

Framgång i undervisningen – del 1
Framgång i undervisningen – del 2
Framgång i undervisningen – del 3
Framgång i undervisningen – del 4
Framgång i undervisningen – del 5

förväntningar