Vem står bakom Lärarsidan?
Ett par boktrötta lärare, förstås.

Vi som står bakom Lärarsidan är helt enkelt några erfarna gymnasielärare, som till sist blev frustrerade nog av att inte hitta ett läromedel som stämde överens med vår pedagogiska vision. Vi upplevde ett kvävande tomrum mellan den statiskt tryckta läroboken och den verkliga världen. Dagens elever lever i ett konstant media- och informationsflöde, och vi stod i klassrummen med läroböcker som helt enkelt inte hade en chans att hänga med. Vi kände att det behövdes något nytt. Och det blev Lärarsidan.

Ulrika Assarehn har varit yrkesverksam gymnasielärare i över tio år och har erfarenhet från såväl vuxenutbildning som teoretiska och praktiska gymnasieprogram. Huvudsakligen undervisar Ulrika i historia och religionskunskap, men hon arbetar också mycket med mångfaldsfrågor och mänskliga rättigheter på olika sätt. Ulrika har tillsammans med Susanne arbetat fram ett webbaserat läromedel för kursen samhällsorientering som riktar sig till nyanlända invandrare och ett undervisningsmaterial för SIDA.

Susanne Alkbrand har varit yrkesverksam gymnasielärare i över tio år och har erfarenhet från såväl vuxenutbildning som teoretiska och praktiska gymnasieprogram. Susanne undervisar främst i samhällskunskap och svenska men har även undervisat i EU-kunskap, filmkunskap och entreprenörskap. Susanne har tillsammans med Ulrika arbetat fram ett webbaserat läromedel för kursen samhällsorientering som riktar sig till nyanlända invandrare och ett under visningsmaterial för SIDA.

Thomas Liljetoft är programmerare och systemutvecklare med lång erfarenhet av webb-, multimedia- och databas utveckling på en rad olika plattformar.

Dennis Gustafson är illustratör och har en gedigen erfarenhet av speldesign, form, idé, sagor och serier.

Patrik Zackrisson är VD och säljansvarig. Patrik har en mångårig erfarenhet från skolvärlden. Under 2000-talet introducerade Patrik lärplattformen Fronter på den svenska marknaden. Patrik har sedan ett par år arbetat med den globala marknadsföringen av Fronter som numera ingår i den internationella utbildningskoncernen Pearson.